Ocena zgodności maszyn (Ocena zgodności atex)

ocena-zgodnosci-maszyn

ocena-zgodności-maszyn-atex

Ocena zgodności maszyn atex jest usługą, którą oferujemy w ramach swojej działalności. Jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego oraz procedur wdrożeniowych dla dyrektywy ATEX oferujemy swoją wiedzę i doświadczenie przy ocenie zgodności maszyn.

Pomieszczenia zagrożone wybuchem wymagają wdrożenia urządzeń i systemów ochronnych wysokiej klasy. Jakość i sprawność tego sprzętu odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu i utrzymaniu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego niezależnie od wielkości zakładu. Aby zyskać pewność bezpieczeństwa niezbędne jest uzyskanie przez maszyny pozytywnej oceny zgodności ATEX co skutkuje otrzymaniem odpowiedniego certyfikatu.

Czynności z zakresu oceny zgodności maszyn

W ramach oceny zgodności maszyn oraz ocena zgodności ATEX nasza firma wykonuje czynności polegające na:

  • przeprowadzeniu analizy ryzyka dla maszyn,
  • kompletacji i weryfikacji zawartości dokumentacji technicznej maszyn,
  • przeprowadzeniu kompletnej oceny zgodności maszyny,
  • dostosowaniu maszyn już pracujących do wymagań zasadniczych,
  • doborze środków ograniczających ryzyko związane z użytkowaniem maszyny,
  • stworzeniu deklaracji zgodności, w tym także dla maszyn nieukończonych.

 

ocena-zgodności-atexW jakim celu wykonuje się ocenę zgodności ATEX?

Wykonanie oceny zgodności ATEX jest niezbędne w celu uzyskania właściwego certyfikatu. Urządzenia i systemy ochronne dedykowane do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem muszą być zaprojektowane właśnie pod kątem zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Oprócz tego maszyny posiadające cechę Ex muszą zostać oznaczone przez producenta oznakowaniem CE. Jednak ostatnim krokiem wymaganym od tego typu urządzeń jest przejście przez procedurę oceny zgodności z udziałem tzw. strony trzeciej. Taką stroną trzecią powinna być jednostka notyfikowana. Jako podwykonawcy przeprowadzamy oceny zgodności ATEX na zlecenie jednostek notyfikowanych.

A po co ubiegać się o certyfikat zgodności ATEX? Przede wszystkim jest to podyktowane wymogami przepisów przeciwwybuchowych. Ale co dużo ważniejsze, daje to gwarancję i pewność bezpieczeństwa własnego i pracowników przebywających w strefach zagrożonych wybuchem. W miejscach takich, nawet najdrobniejsza nieścisłość w parametrach czy cechach sprzętu mogą wywołać bardzo groźną reakcję lawinową. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów w zakresie dyrektywy ATEX i wykonanie oceny zgodności maszyn.

 

Kiedy wykonać ocenę zgodności ATEX?

Ocena zgodności maszyn wykonywana jest w celu zapewnienia warunków najwyższego bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym i pracującym w strefach zagrożonych wybuchem. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest jak najwcześniejsze przeprowadzenie oceny zgodności ATEX. Pozwoli to wyeliminować wszelkie błędy i niezgodności z dyrektywą przeciwwybuchową już na etapie projektu. Zalecane jest więc aby zlecić wykonanie oceny zgodności maszyn już na poziomie planowania instalacji lub jej modernizacji. Tak wczesna reakcja pozwoli również na zaoszczędzenie pieniędzy, co będzie wynikało z uniknięciem kosztownych przeróbek już po zakończeniu projektu. Dzięki przeprowadzeniu oceny zgodności maszyn zarówno projektant i wykonawca jak i właściciel zakładu oraz pracownicy będą mieć pewność, że miejsce pracy spełnia wszystkie wymagania techniczne i formalno-prawne oraz że praca w danym miejscu jest rzeczywiście bezpieczna, pomimo występowania strefy zagrożenia wybuchem. Trzeba też pamiętać, że nie można rezygnować z przeprowadzenia oceny zgodności ATEX. Byłoby to niezgodne z przepisami a tym samym użytkowanie obiektu bez właściwej ekspertyzy byłoby nielegalne.

Prawidłowo i rzetelnie przeprowadzona ocena zgodności ATEX daje przedsiębiorstwu gwarancję bezpieczeństwa rozwiązań, stosowanych w danej firmie. Atex Konsultant jest firmą, która w swojej pracy szczyci się dużą precyzją i dokładnością a dzięki doświadczeniu i szerokiej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego sporządzamy nasze oceny i ekspertyzy rzetelnie i zgodnie z przepisami.

 

ocena-zgodności-maszyn-2Kto powinien zadbać o przeprowadzenie oceny zgodności ATEX?

Dość istotną kwestią jest także to, kto odpowiada za zlecenie przeprowadzenia oceny zgodności ATEX. Czasem nieostre granice odpowiedzialności w tym zakresie doprowadzają do niepotrzebnych porozumień. Za wykonanie oceny zgodności ATEX odpowiadają projektanci instalacji i firmy, które zajmują się modernizacją istniejących instalacji. Dotyczy to w szczególności instalacji, które wykonywane są dla zakładów, w których występuje zagrożenie wybuchem. Oprócz tego wykonanie oceny zgodności z dyrektywą ATEX jest niezbędne i obligatoryjne w przypadku firm i przedsiębiorstw, które użytkują instalacje, urządzenia i maszyny w środowiskach, w których występuje zagrożenie wybuchem.

 

Podstawa prawna oceny zgodności maszyn

Czynności z zakresu oceny zgodności maszyn opieramy o przepisy prawa takie jak:

  • Dyrektywa ATEX user 1999/92/WE,
  • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,
  • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE.

 

Ocena zgodności maszyn przeprowadzania przez Atex Konsultant odbywa się według sprawdzonych, specjalistycznych wytycznych. Dokładna znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego oraz doświadczenie i wieloletnia praca w oparciu o dyrektywy ATEX pozwalają nam na dokonywanie trafnej oceny zgodności maszyn z wyznaczonymi w zakładzie strefami zagrożenia wybuchem. Naszym klientom oferujemy także doradztwo w zakresie kompletacji dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procesu certyfikacyjnego maszyn i urządzeń. Z nami możesz być pewny bezpieczeństwa zarówno swojego jak i swoich pracowników.