Oferta

dyrektywa-atex

Atex Konsultant jest firmą specjalizującą się w ochronie przeciwwybuchowej a także opracowywaniu i wykonywaniu dokumentacji związanej z przestrzeganiem unijnej dyrektywy ATEX. Dzięki współpracy z naszą firmą zakłady przemysłowe i ich właściciele zyskują pewność, że przestrzegają wszystkich przepisów w zakresie ochrony przeciwwybuchowej oraz gwarancję bezpieczeństwa swojego i swoich pracowników.

W ramach swojej działalności zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji na potrzeby zakładów w oparciu o dyrektywę ATEX. Do naszych kompetencji należy także wykonywanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, oceny ryzyka wybuchowego oraz oceny zagrożenia wybuchem, analizy układu sterowania, wyznaczania stref zagrożonych wybuchem oraz oceny zgodności maszyn.

audyt-ATEX

      ➢       Dyrektywa ATEX + Audyt ATEX

Dyrektywa ATEX to dokument opracowany przez Parlament Europejski i Radę mający na celu ujednolicenie przepisów i norm przeciwwybuchowych w ramach całej wspólnoty europejskiej. Dyrektywa unijna ATEX określa szczegółowo wymagania z zakresu projektowania i budowy wszystkich typów urządzeń przeznaczonych do użytkowania w strefach wybuchowych. W obrębie dyrektywy unijnej ATEX określono także procedury oceny zgodności i zakres dokumentacji technicznej a oprócz tego również procedury i metody znakowania systemów ochronnych oraz urządzeń przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem.

Dzięki dyrektywie ATEX wprowadzono jednolite przepisy w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego we wszystkich krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i później – Unii Europejskiej. Dzięki temu usunięto bariery pomiędzy państwami członkowskimi w obrębie przepływu towarów przeznaczonych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Znacząco ułatwiło to handel urządzeniami i systemami ochronnymi dedykowanymi do zastosowania w przestrzeniach zagrożenia wybuchem.

Nasza firma oferuje kompleksowe doradztwo, przeprowadzanie analiz i wykonywanie ekspertyz zgodnych z dyrektywą ATEX. Szczegóły oferty DYREKTYWA ATEX/AUDYT ATEX.

       Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Oferujemy pomoc i doradztwo w zakresie wykonania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem w zakładach produkcyjnych oraz w przedsiębiorstwach gdzie występuje ryzyko wybuchu. W takich zakładach dokument zabezpieczenia przed wybuchem jest niebywale istotny. Jego celem i zadaniem jest udostępnienie przeglądu wyników Oceny Ryzyka Wybuchu i wynikających z tej oceny technicznych i organizacyjnych środków ochronnych odnoszących się do instalacji i jej środowiska pracy. Firma Atex Konsultant oferuje opracowanie i sporządzenie dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem. Profesjonalnie przygotowany dokument uwzględnia:

       wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy,

       informacje o przeprowadzeniu oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej,

  opis zastosowanych środków ochrony przed skutkami wybuchu oraz zasady prowadzenia prac w przestrzeniach narażonych na wybuch.

Szczegóły oferty DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM.
dokument-zabezpieczenia-przed-wybuchem

       Ocena ryzyka/zagrożenia wybuchem

Ocena ryzyka wybuchu oraz ocena zagrożenia wybuchem są usługami, które wchodzą w skład kompetencji naszej firmy. Jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego i dyrektywy ATEX proponujemy profesjonalną pomoc w sporządzeniu oceny ryzyka wybuchu oraz ocena zagrożenia wybuchem. Dokumenty te nie tylko pozwolą zadbać o bezpieczeństwo pracowników, ale również będą stanowiły podstawę do dalszego postępowania certyfikacyjnego dla maszyn i urządzeń oraz do wykonania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o dokładne obliczenia i analizę sytuacji.

Ocena ryzyka wybuchu obejmuje wskazanie stref i pomieszczeń zagrożonych wybuchem. W dokumencie tym należy także wskazać potencjalne inicjały wybuchu. Wykonując ocenę ryzyka wybuchowego dla naszych klientów zawsze dbamy o wszystkie te elementy. Dokładamy także wszelkich starań aby gotowy dokument oceny ryzyka wybuchu stanowił skrupulatną analizę poziomu bezpieczeństwa instalacji lub całego obiektu. Szczegóły oferty OCENA RYZYKA WYBUCHU/OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM.

       Analiza układu sterowania

Polecamy także swoje usługi w zakresie wykonania analizy układu sterowania zgodnie z normą EN ISO 13849-1 i EN ISO 13849-2. Przy wykonywaniu analizy układu sterowania kierujemy się zaleceniami przepisów krajowych oraz aktów normalizacyjnych, które są dla nas głównym wyznacznikiem jakości. W ramach swoich usług oferujemy duże doświadczenie, szeroką wiedzę oraz profesjonalizm. Takie połączenie sprawia, że bezpieczeństwo naszych klientów stawiamy na pierwszym miejscu a dzięki współpracy z nami i wykonanym przez nas ekspertyzom praca w zakładzie jest bezpieczna i zgodna z przepisami.

Konieczność wykonania analizy układu sterowania wynika bezpośrednio z dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Sporządzenie analizy obejmuje wymagania techniczne i produkcyjne oraz z zakresu bezpieczeństwa dla maszyn, tzw. maszyn nieukończonych a także produktów, które zostały określone jako maszyny, czyli m.in. wyposażenie wymienne, elementy bezpieczeństwa, osprzęt do podnoszenia, łańcuchy, liny i pasy, odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu. Szczegóły oferty ANALIZA UKŁADU STEROWANIA.

ocena-ryzyka-wybuchem

      ➢    Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem

Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem stanowi jeden z najistotniejszych elementów w zapobieganiu wybuchom w zakładach przemysłowych. Aby możliwe było prawidłowe i bezpieczne dobranie maszyn, materiałów i innych elementów, niezbędne jest określenie poziomu zagrożenia wybuchem. Właśnie takie zadanie ma wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem. Odbywa się na podstawie specjalistycznych pomiarów i ścisłych wytycznych w tym zakresie. Oferujemy kompleksową pomoc i doradztwo zarówno przy wyznaczaniu stref zagrożonych wybuchem jak i przy aktualizacji wyznaczonych już stref. Wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem jest obowiązkiem pracodawcy i jest wymagane również przy sporządzaniu dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

W ramach wyznaczania stref zagrożonych wybuchem oferujemy wykonanie klasyfikacji rodzaju zagrożenia i wyznaczenie jego zasięgu niezależnie od etapu prac projektowych lub wykonawczych, weryfikacji oraz kontroli ustalonych i wyznaczonych już stref oraz analizy zastanego stanu a także opracowaniem koncepcji zmiany i poprawy rodzaju wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem. Szczegóły oferty WYZNACZANIE STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM.

       Ocena zgodności maszyn (Ocena zgodności atex)

Ocena zgodności maszyn oraz ocena zgodności ATEX jest usługą, którą oferujemy naszym klientom. Prawidłowo wykonana ocena zgodności maszyn pozwala na zachowanie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w zakładzie. Oferujemy więc swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Wykonanie oceny zgodności maszyn jest niezbędne w przypadku wdrożenia urządzeń i systemów ochronnych wysokiej klasy do pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Tylko uzyskanie pozytywnej oceny zgodności ATEX przez maszyny i otrzymanie certyfikatu stanowi gwarancję bezpieczeństwa ich użytkowania w danej strefie zagrożenia wybuchem. W ramach oceny zgodności maszyn przeprowadzamy analizę ryzyka dla maszyn, kompletację i weryfikację zawartości dokumentacji technicznej maszyn, kompletną ocenę zgodności maszyny, dostosowanie maszyn już pracujących do wymagań zasadniczych, dobór środków ograniczających ryzyko związane z użytkowaniem maszyny oraz opracowujemy deklaracje zgodności, w tym także dla maszyn nieukończonych. Szczegóły oferty OCENA ZGODNOŚCI MASZYN (OCENA ZGODNOŚCI ATEX).

Nasza oferta

DZPW

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

ORW

Ocena Ryzyka Wybuchu

OZW

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Analizy układów sterowania

Zgodnie z normą EN ISO 13849-1 i 2

Strefy EX

Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem

ESD

Elektrostatyka w strefach zagrożonych wybuchem

Ocena zgodności maszyn

Dyrektywa ATEX user 1999/92/WE Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE

Ocena zabezpieczeń przeciwpożarowych maszyn

Zgodnie z normą EN ISO 19353 – Bezpieczeństwo maszyn – zapobieganie pożarom