POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

kONTAKT

Ocena zagrożenia/ryzyka wybuchem i zgodności maszyn - dyrektywa ATEX. Audyt ATEX - Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (rozporządzenie). Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem, etc.

Formularz kontaktowy

DORADZTWO TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWYBUCHOWEGO

ul. Kalwaryjska 50

32-051 Wielkie Drogi (koło Krakowa)

Więcej informacji:

Nr konta bankowego:
PL 75 1090 1665 0000 0001 5035 9825

NIP: 9442163229

Email: biuro@atex-konsultant.pl 

Tel: +48 690 025 027