O nas

atex-krakow

W naszej pracy dbamy o dokładność i precyzję. Wynika to bezpośrednio z faktu, że nasze działania i wydawane oceny oraz ekspertyzy mają wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w strefach zagrożenia wybuchem. Na naszą korzyść, oprócz dokładności, przemawia szeroka wiedza z zakresu bezpieczeństwa stref zagrożonych wybuchem zdobyta na drodze studiów i szkoleń, która jest poparta wieloletnim doświadczeniem. 

Ocena zagrożenia wybuchem & zgodności maszyn - ATEX Kraków

ocena-zagrozenia-krakow

Nasze doświadczenie:

 • Stanowisko: Ekspert techniczny bezpieczeństwa maszyn– praca w ramach Jednostki Notyfikowanej,
 • Stanowisko: Specjalista ds. oceny zgodności maszyn – wykonanych ponad 235 ocen maszyn oraz linii technologicznych w różnych gałęziach przemysłu.

Nasza wiedza i kwalifikacje:

 • Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia (Warszawa – Zielonki) uprawnienia do wykonywania prac z wiązanych z dostępem do materiałów wybuchowych w procesach technologicznych
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
  kierunek: „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 • mgr inż. elektroenergetyk – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  kierunek: „Bezpieczeństwo i higiena pracy”,
 • Szkolenie: „Ochrona urządzeń i aparatów przed skutkami wybuchu”,
 • Szkolenie: „Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD)”,
 • Szkolenie PIP: „Bezpieczna maszyna – budowa i eksploatacja – wymagania prawne i techniczne”,
 • Szkolenie: „Dokumentacja maszynowa”,
 • Szkolenie: „Dyrektywa EMC”,
 • Kurs pedagogiczny – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – uprawniający do prowadzenia szkoleń.

Nasze uprawnienia:

 • Uprawnienia wykonywania samodzielnych prac dozoru związanych z stosowaniem materiałów wybuchowych w procesach technologicznych (art. 20 ust. 1 – Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego)
 • Certyfikat kompetencji „Manager odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego” wydawany przez Jednostkę Certyfikującą GIG (Główny Instytut Górnictwa)
 • Uprawnienia energetyczne do 110kV (Eksploatacja + Dozór + Pomiary) – Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Krakowie,
 • Uprawnienia Głównego Specjalisty BHP,
 • Uprawnienia Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS),
 • Uprawnienia Inspektora Ochrony przeciwpożarowej.

Atex Kraków- Zakres naszej działalności

W naszej pracy zajmujemy się tematyką bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem. Podejmujemy szereg działań, które mają na celu zabezpieczenie zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw przed wystąpieniem wybuchu w strefach zagrożenia. Naszą specjalnością jest działalność oparta o dyrektywę ATEX, wynikające z niej polskie ustawodawstwo i akty normalizacyjne dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

W naszej ofercie można znaleźć wykonanie takich dokumentów jak:
 • Ekspertyzy w oparciu o dyrektywę ATEX,
 • Audyt ATEX i analiza HAZOP
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem,
 • Ocena ryzyka/zagrożenia wybuchem,
 • Analiza układu sterowania,
 • Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem,
 • Ocena zgodności maszyn (Ocena zgodności atex).

ocena-ryzyka-wybuchem-krakowEKSPERTYZY W OPARCIU O DYREKTYWĘ ATEX I AUDYT ATEX

Dyrektywa ATEX jest ogólnoeuropejskim aktem prawnym obowiązującym we wszystkich krajach wspólnoty europejskiej. Dotyczy zasad postępowania, obowiązków pracodawców i wymogów względem materiałów, procesów i maszyn w zakresie bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa ATEX stanowi główną podstawę wszystkich przeprowadzanych przez nas działań i sporządzanych dokumentów. W ramach tej usługi wykonujemy także analizę HAZOP. Więcej na temat dyrektywy ATEX przeczytasz w zakładce DYREKTYWA ATEX/AUDYT ATEX.

DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM

Dokument powinien zostać opracowany przez specjalistów do spraw bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w każdym zakładzie produkcyjnym i przedsiębiorstwo, w którym występuje ryzyko wybuchu. Dokument ten stanowi kompleksowe zestawienie wyników Oceny Ryzyka Wybuchu i wynikających z tej oceny technicznych i organizacyjnych środków ochronnych odnoszących się do instalacji i jej środowiska pracy. Ocena ryzyka wybuchem Kraków warto zlecić specjalistom. Szczegóły oferty DOKUMENT ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM.

OCENA RYZYKA WYBUCHU / OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Dokumenty te są jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo w zakładach, w których występuje ryzyko wybuchu. Ocena  zagrożenia wybuchem stanowi także podstawę do sporządzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, który z kolei jest wymagany przez przepisy w zakresie bezpieczeństwa pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Ocena ryzyka wybuchu jest także podstawą do dalszego postępowania certyfikacyjnego maszyn i urządzeń.  Ocena zagrożenia Kraków to nasza specjalność. Szczegóły oferty OCENA RYZYKA WYBUCHU/OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM.

ocena-zgodności-maszyn-krakowANALIZA UKŁADU STEROWANIA

Analiza sporządzana jest zgodnie z normą EN ISO 13849-1 i EN ISO 13849-2 a wymóg jej wykonania określony jest przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE. Przedmiotem analizy są wymagania techniczne i produkcyjne oraz z zakresu bezpieczeństwa dla maszyn i tzw. maszyn nieukończonych. Szczegóły oferty ANALIZA UKŁADU STEROWANIA.

WYZNACZANIE STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

W ramach wyznaczania stref zagrożonych wybuchem zajmujemy się wykonaniem klasyfikacji rodzaju zagrożenia i wyznaczeniem jego zasięgu niezależnie od etapu prac projektowych lub wykonawczych, weryfikacją oraz kontrolą ustalonych i wyznaczonych już stref oraz analizą zastanego stanu a także opracowaniem koncepcji zmiany i poprawy rodzaju wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem. Szczegóły oferty WYZNACZANIE STREF ZAGROŻONYCH WYBUCHEM.

OCENA ZGODNOŚCI MASZYN (OCENA ZGODNOŚCI ATEX)

Pozytywna ocena zgodności ATEX jest wymagana przepisami od wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji pracujących w zakładach i na przestrzeniach, gdzie występuje zagrożenie. Szczegóły oferty OCENA ZGODNOŚCI MASZYN (OCENA ZGODNOŚCI ATEX).