Oferta

BHP/PPOŻ

Świadczymy cały zakres innych usług – zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

BHP, ochrona przeciwpożarowa oraz doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Przeprowadzamy szkolenia okresowe i wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które są wymagane przez przepisy prawa pracy.

Pamiętaj, że szkolenie wstępne BHP ma obowiązek odbyć każdy nowo zatrudniono pracownik.

Szkolenie okresowe BHP jest dla pracowników, którzy już pracują w Twojej firmie i zgodnie z czasookresem ważności szkoleń, powinno być ono odnawiane.

Przygotowujemy dokumentację BHP m.in.:

 • ocenę ryzyka zawodowego;
 • instrukcję BHP;
 • analizy stanu BHP;
 • instrukcje i procedury dotyczące pracy zdalnej.

Przeprowadzamy audyty BHP, które mają na celu zweryfikować stan bezpieczeństwa pracy. Podstawowy zakres obejmuje:

 • Audyt „0” – wizja lokalna na terenie zakładu.
 • Analiza potrzeb i wyzwań jakie ma do realizacji zakład.
 • Analiza funkcjonujących dokumentów i poziomu kultury bezpieczeństwa panującej na terenie zakładu.
 • Przedstawienie podstaw prawnych zgodnie z zakresem funkcjonowania obiektu.
 • Przygotowanie raportu pisemnego

Przegląd dokumentacji BHP obejmuje m.in.:

 • regulamin pracy,
 • szkolenia BHP (czasookresy),
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • warunki środowiska pracy,
 • system pierwszej pomocy,
 • przystosowanie stanowisk pracy,
 • przystosowanie procesów pracy,
 • badania pracownicze,
 • przystosowanie pomieszczeń sanitarnych,
 • rejestry wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej,
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 • wyniki badań środowiskowych,
 • sprawność maszyn i urządzeń – raporty z kontroli oraz instrukcje,
 • występowanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych.

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń pod numer +48 690 025 027 lub napisz maila na adres biuro@atex-doradztwo.pl *Ofertę otrzymasz w ciągu maksymalnie 24h.

Świadczymy kompleksową obsługę BHP, nadzoru bhp na budowach i obiektach przemysłowych.

Pomagamy w otrzymaniu dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy.

Kompleksowe opracowanie wniosku od A do Z, uwzględnia m.in. sporządzenie oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska objętego dofinansowaniem, a także w przypadku dofinansowań w zakresie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – ocenę obciążenia.

Ocena ryzyka zawodowego jest wykonywana przez nas metodą Risk Score zgodnie z obowiązującym przepisami.

Opracowujemy i wdrażamy procedury LOTO.

Nasza praca nad właściwą implementacją standardów w obszarze LOTO przebiega następująco:

 • Ocena ryzyka związanego z kontaktem ciała z niebezpiecznymi źródłami energii,
 • Identyfikacja niebezpiecznej energii,
 • Identyfikacja czynności,
 • Propozycja środków kontroli ryzyka kontaktu ciała z niebezpieczną energią, uwzględniające LOTO,
 • Wdrożenie systemu LOTO oraz przeszkolenie pracowników,
 • Przegląd stosowanych zabezpieczeń i propozycja zmian.

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń pod numer +48 690 025 027 lub napisz maila na adres biuro@atex-doradztwo.pl *Ofertę otrzymasz w ciągu maksymalnie 24h.

Przeprowadzamy praktyczne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej.

Wykonujemy ocenę stanu bezpieczeństwa pożarowego, która polega na sprawdzeniu:

 • organizacji ochrony ppoż.
 • warunków ewakuacji,
 • wyposażeniu w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • stanu technicznego instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej,
 • magazynowania i składowania materiałów, w tym niebezpiecznych pożarowo,
 • dróg pożarowych i dojazdów do budynków,
 • prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Doradzamy w aspektach związanych z ochroną środowiska. Opracowujemy dokumentację z zakresu:

 • gospodarki odpadami,
 • emisji gazów i pyłów,
 • gospodarki wodno-ściekowej.

Zaufali nam

Klienci o nas

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Usługi tej firmy są zawsze realizowane na czas i z najwyższą starannością, co sprawia, że każdy klient czuje się wyjątkowo.
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Profesjonalizm i indywidualne podejście do klienta to znaki rozpoznawcze Pana Andrzeja, dzięki czemu współpraca z firmą Atex Doradztwo to czysta przyjemność.
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
Elastyczność i szeroka oferta usług tego przedsiębiorstwa gwarantują zadowolenie nawet najbardziej wymagających klientów. Polecam!!!
Adres

ul Piltza 44/95
30-392 Kraków